Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Opblomstrende i Fredens Skygge,
Var Landet som en Rosengaard .
166 Og Alt hvad Hænder kunde bygge,
Var efter Snoren paa et Haar.