Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Da Libanons de stolte Cedre,
For Savetand og Øxeblad
Sig maatte paa mit Vink fornedre
Til Sparreværk i Davids Stad!