Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Paa mine Snekker over Havet
Kom hele Verdens Herlighed,
Som Stene, Sølv og Guld og Ravet,
Og Perler som de regner ned!