Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Da over Bjerge, over Dale,
Der gik til Verdens Ende Ry
Af Herrens Huus og Kongens Sale,
Hvor Gyldenspir stak høit i Sky!