Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Hvad Øiet saae, hvad Øret hørde,
Og hvad fra Hjertets Dyb oprandt,
Til Bogs med Kløgt og Konst jeg førde,
Et Ordsprog til hver Sandhed fandt!