Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Dog tit mig naged i min Vælde,
Paa Lykkens Tind, i Fredens Skiød,
At magtesløs er Kraft mod Ælde,
Og Kløgten mod den bittre Død.