Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Derhos det pinte mig saa saare,
Naar jeg paa Verdensløbet saae,
At Viismands Søn er tit en Daare,
Beleer hvad ei han kan forstaae!