Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Da med en Taare i mit Øie,
Jeg sagde: Alt paa Jord er Tant!
Stig ned, Guds Viisdom, fra det Høie!
Forklar hvad evig bliver sandt!