Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Brudgom taler til Brud i Løn:
Men siig mig dog, Hjertens-Kiære!
Tør vi bede Marias Søn
At giøre vor Hytte den Ære?