Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Dagen gryed til Bryllupsfest,
Og skinned af Solen den klare,
Herren sad som en anden Giæst,
Paa Bænken i Brudeskare.