Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Dyre vare nu gode Raad,
Det Bedste dog fandt Marie:
Bøn til Herren, hvis Ord er Daad,
Og Sind til paa ham at bie.