Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Tjenerskabet formaned hun:
Læg Mærke til hvad Han taler,
Synes det sært, saa giør det kun,
Det giælder hvad Han befaler!