Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Øser op, sagde Herren nu,
Og bærer til Kieldersvenden!
Hvad end Tjenerne randt i Hu,
Saa lød de ham dog til Enden.