Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Kieldersvenden var askegraa,
Saa Mosten han maatte vel kiende,
Krukken tog han og smagde paa,
Og bared sig ei for at skiænde.