Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Brudgom taler til Bruden sin

Hosbond, brummed han, som jeg seer,
Har sparet tilgavns sine Kræfter,
229 Perle-Vinen! er det Maneer,
At komme med den til Slukefter!