Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Kirkeværgen i Herrens Stad,
Jairos , var Pigens Fader,
Tit fra Kirke saa hjerteglad
Han gik giennem stille Gader!