Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Folkestimlen var tæt og tvær,
Den brød sig kun lidt om Vaanden,
Seent det gik som til Jordefærd,
Mens Pigen hun opgav Aanden!