Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Snart gik Rygtet fra Mund til Mund,
Ulykker de spørges saa fage,
238 Jesus siger dog: tro du kun!
Med mig skal slet Ingen forsage!