Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Græde-Kvinder om Baaren stod,
Men vist er hvad Jesus lover,
Stille! siger han, fat kun Mod!
For død er hun ikke, hun sover!