Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Græde-Kvinder i Latter brast,
De græd kun for Guld det røde,
Jesus driver dem ud i Hast,
Han lider ei levende Døde!