Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Jesus griber den kolde Haand,
Det lyder: sid op, min Pige!
Brat sig reiser med Liv og Aand
Et Rov fra de Dødes Rige!