Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Jesus siger: giv Pigen Brød,
Og skiænk hende Viin i Bæger!
Liljen bliver da rosenrød,
Og Hjertet sig vederkvæger!