Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Ord der skal af det Jærtegn gaae
Ustandset i Verden saa vide,
Til af Graven vi selv opstaae
Og juble ved Frelserens Side!
Det hændte sig i Kapernaum, hvor Frelsen dvæled!