Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Du sande Gud! hør Du min Bøn

Thi brat i Jesu Christi Navn
Indtraadte Simon Peder,
Han førte med sig Fredens Havn
I Ordet: Fred med eder!
Han bøied Knæ for Korsets Drot,
Som drev med Død og Djævel Spot,
Han sagde: troer og giør som jeg!
Da bli'r I Lys paa Livets Vei -
Vi af Guds Ord skal leve!