Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Ja, saa er den bygget, den hellige Stad,
Som Gud kalder Byen paa Bjerget,
Som Floden giør frugtbar og vandrig og glad,
Som Aanden med Almagt har værget!
Som Taarnet paa Tirad ligger Huset paa Hald,
Der synes at helde og true med Fald,
Men trodser dog Helvedes Porte.