Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Den hellige Stad med sin Løve i Skjold,
Og Vægtere, som ikke slumme,
Ei vindes med List og ei tages med Vold
Af Fienderne mange og grumme,
Den tæller nu godt atten hundrede Aar
Og lovsynger Ham, der i Dag som i Gaar
Kan Døden og Djævelen tvinge!