Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land

Lad Vittighed spille og glimre paa Skjold!
Vort Skjold slukker gloende Pile.
Lad Grumheden rase mod Lavgiærde-Vold!
Som Engle dens Murtinder smile.
Lad Hjelmen nedsænkes til Stor-Havets Bundt
Ja, lad den nedmanes til Helvedes Grund!
Den himler dog ikke desmindre.