Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Han eied kun et lille Land
Og bar paa Sygdoms-Plage,
Men Konge-Hjertet eiegodt
Sad høiere hos ingen Drot,
Undtagen hos Vorherre!