Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Til Jødeland da skikked ud,
Med Brev og Seigl tillige,
Kong Agger sine visse Bud,
Stor-Mesteren at sige:
Kong Agger troer, du er Guds Søn ,
Han skikker Bud og beder Bøn,
Som det sig bør, derefter.