Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Han ydmyg bad Vorherre om,
Han vilde sig umage
Af Kiærlighed med Lægedom
For Kongens Sygdoms-Plage,
Og siden, om han syndes saa,
Sin Bopæl i hans Stad opslaae
Som Kongens Ven med Ære.