Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Vorherre hørde mildt derpaa
Og skikked Bud tilbage:
Troer du paa mig, du aldrig saae,
Hilsæl dig alle Dage!
Og sandt er det, jeg kom til Jord,
At troes bedst paa mine Ord
Af dem, der seer mig ikke!