Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Det er min Lyst, det er mit Kald.
Hvortil jeg mig lod sende,
Min her begyndte Gierning al
At fremme og fuldende;
Men naar jeg tager hjem igien,
Jeg sender dig en fuldtro Ven
Med Lægedom til Livet!