Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Og da Vorherre, paa sit Ord
Opstanden fra de Døde,
Forherliget til Himmels foer,
Med Jordens Førstegrøde,
Thaddæus vandred paa sin Fod
Til Byen ved den store Flod,
Paa Jesu Christi Vegne.