Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Han hilste Kongen fra sin Drot,
Borttog hans Sygdoms-Plage,
Og talde » Livets Ord « saa godt
De lange Sommerdage,
At ved Vorherres » Tro og Daab «
De fik Guds Fred og Livets Haab,
Som dertil laande Øre.