Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der sad en Drot ved Eufrats Rand

Ja, just det samme » Troens Ord «,
Som alle vi bekiende
Ved Aandens Bad, i Syd og Nord,
Og saa til Verdens Ende,
Fra Jordan til Edessa lød,
Om Herrens Guddom, Kors og Død,
Opstandelsen og Dommen!