Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Hans Tro var som en Klippe,
Hans Haab som Lærken graa,
Hans Kiærlighed som Haver,
Med klare Vande blaa.