Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Den Gamle gik i Ilden
For Jesu Navn og Tro,
Som Engle gaae til Hvile
Med Himlens Fred og Ro.