Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Han var slet ikke bundet
Om Haand og ei om Fod,
Men frit, som han bekiendte,
Han mellem Luer stod.