Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Han folded sine Hænder
Og takkede sin Gud,
Som Kalken med hans Frelser
Ham gav at tømme ud.