Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Ham gav de røde Luer
En ægte Straale-Krands,
Kun Stefans Martyr-Krone
Kan overstraale hans.