Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Han var den sidste Hyrde
Af apostolisk Art,
Den sørgelige Ære
Gid han maa tabe snart!