Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Der var en gammel Hyrde

Det er de gode Hyrder
Paa denne Verdens Ø,
Som leve kun i Herren,
Og vil for Hjorden døe.