Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Kiæden mellem Jord og Himmel
Knyttet er med lønlig Kunst,
Hos en broget Gude-Vrimmel
Søgde Mange den omsonst,
Og dog kun med Himlens Naade
Mand kan over Muldet raade.