Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Solen daled for mit Øie,
Sælsomt Straalerne sig brød,
Til et Jærtegn i det Høie,
Som det Seirende betød,
Vanskelig dog var at finde
Veien til i det at vinde.