Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Som den første Christne Keiser,
Er udødeligt mit Navn,
Mens Konstantinopel kneiser
Over Masteskov i Havn,
Ja, saalænge Korset danner
Under Sky et Seiers-Banner!