Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Purpur-Kaaben, tit opfarvet

Stridig Ordets Strømme rinde
Giennem Sekler ved min Grav,
Immer tvistes om mit Minde
Christendom og Hedenskab,
Men hvad hos mig vandt omsider
Seierrig for Kronen strider!