Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I de dybe Hjerters Tid

Fosteret, du bær i Løn,
Sagde Enkemanden*) ,
Vorder sikkerlig en Søn,
Født til Lære-Standen,
Og med ham, jeg giætter paa,
Himmel-Lyset klare maa
Hjertets Lønligheder!