Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I de dybe Hjerters Tid

Villibrud , saa kæk og mild,
Som Guds Lære-Svende,
Brændte af en hellig Ild
Herren at bekiende,