Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I de dybe Hjerters Tid

Derfra Lyset til os bar
Paa de varme Tunger,
Med den hellige Ansgar ,
Luthers Løve-Unger,
Som en Maane i vor Mund
Skinner nu til Hjertens-Grund
Klarlig Himmel-Lyset!