Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra I de dybe Hjerters Tid

For et stort Oplysnings-Værk
Villibrud brød Isen,
Vinfred var en Pave-Klerk ,
Sneg sig kun til Prisen;
Karl den Store med sit Sværd
Himmel-Ly sets Herrefærd
Hemmed kun og skæmmed!